KÜLTÜR SANAT

Cepheden Meclise Büyük Önder ile 24 yıl
Cepheden Meclise Büyük Önder ile 24 yıl

Olağanüstü bir liderin, askerliği aşan, ulusal kurtuluş savaşıyla temelleri atılan, fikir dünyasında gerçekleşen, insanlık ve uygarlık tarihine yazılan, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran önderliğinin sürekli yaveri olan Cevat Abbas Gürer’in kişisel arşivi torunları tarafından derlendi.