TURQUALITY, Kobiler için kolları sıvadı

Turqualıty, programının odağında, KOBİ’lerin hem kurumsal alt yapılarını oluşturmak, hem ihracatlarını artırmak hem de KOBİ’lerin markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

TURQUALITY, Kobiler için kolları sıvadı


Kobi, olma şartları bilindiği gibi, yıllık çalışan sayınız 250 kişiyi aşmamalı ve yıllık net hasılatı veya mali bilansosu 40 milyon Türk Lirasını aşmamalıdır.İstihdamın %73,5’ni sağlayan KOBİ’ler toplam cironun %62’sini oluşturmaktadır.Türkiye ihracatı’nın yaklaşık %55-60’nı Kobi ’ler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ar-Ge harcamalarının yaklaşık %17’sini de Kobiİ’ler yapmaktadır.

Bu verilere sahip KOBİ’lerin maalesef kurumsal alt yapıları eksik olmasından dolayı sürekli ve sürdürülebilirliğinde sorunlar çıkmaktadır. Bunun için TURQUALITY kollarını sıvayıp, KOBİ’lere de ciddi alt yapı oluşturmak için 5 yıl danışmanlık desteği vermektedir.

Bunun dışında 5 yıldan sonrada ihracat yaptığı hedef pazarlara münhasıran pazara yönelik danışmanlık destekleri vardır.
Kobi, İ’lere çeşitli zamanlarda teşvik ve destekler açıklanmaktadır. Daha çok KOSGEB tarafından verilen teşvik ve desteklerden faydalanan KOBİ’ler Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen TURQUALITY desteklerinden çok fazla bilgi sahibi değillerdir.


Yıllık 2 milyon TL. olan TURQUALITY’nin Kurumsal Alt Yapı ile ilgili Yönetim Danışmanlık Destekleri şunlardır:
Yönetim Danışmanlık Destekleri
Ar-Ge ve ürün geliştirme
Değer zinciri yönetimi
Değişim yönetimi
Finansal yönetim
Fiyatlama ve karlılık yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi
İş geliştirme ve iş sürekliliği
İtibar ve kriz yönetimi danışmanlığı
Üretim yönetimi/Performansının iyileştirilmesi
Kalite yönetimi ve kontrol
Kurumsal kimlik oluşturulması
Kurumsal yönetişim
Marka yönetimi
Pazara giriş danışmanlığı
Risk yönetimi
Süreç yönetimi
Tasarım danışmanlığı
Bilgi güvenliği çözümleri
Sanayide dijital dönüşüm
Felaket yönetimi sistemleri
İnsan kaynakları yönetim sistemleri
İş akış-süreç yönetim sistemleri
Karar destek sistemleri
Kurumsal kaynak planlaması(ERP)
Kurumsal performans yönetimi
Müşteri ilişkileri yönetimi(CRM)
Nesnelerin interneti(İnternet of Things)
Risk yönetim sistemleri
Simülasyon/Tasarım
Talep planlama sistemleri(DMS)
Tedarik zinciri yönetimi
Üretim optimizasyon sistemleri
Yapay zeka sistemleri ve derin öğrenme (Deep İntelligence)
Marka yönetimi
Pazara giriş danışmanlığı
Pazarlama danışmanlığı
Satış danışmanlığı
Perakende danışmanlığı
Dağıtım kanalı yönetimi
Fiyatlama ve karlılık yönetimi
Mağaza yönetimi
Hukuk danışmanlığı
İtibar ve kriz yönetimi danışmanlığı
Kamu danışmanlığı(Lobi çalışmaları)
Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları
Tasarım danışmanlığı
Mobil satış sistemleri
Mobil uygulamaların geliştirilmesi
Müşteri ilişkileri yönetimi(CRM)
Talep planlama sistemleri(DMS)
Bunun yanında yine yıllık 2 milyon TL. olan münhasıran hedef pazara yönelik ihracatın artırılmasına yönelik yönetim ve bilişim danışmanlık destekleri de şunlardır:
Yönetim Danışmanlık Destekleri
Bilişim Danışmanlığı
Görüldüğü gibi KOBİ’ler bu destek hizmetlerini doğru ve işi Yönetim Danışmanlığı olan TÜRK Danışmanlık firmalarından alarak, hem Türkiye’de hem de Yurtdışında rekabet edebilecek duruma kısa sürede gelebilirler. Yalnız KOBİ’lerimiz nasıl olsa bu destekler veriliyor diye sadece destek için TURQUALITY desteklerinden faydalanmak istiyorlarsa aldıkları destekler tamamen israf, israfta HARAM’dır. Eğer destekleri gerçek anlamda kurumsal alt yapılarını oluşturma ve rekabet edebilme vizyonu ile alınıyorsa bu bu destek HELAL ve bereketli olur.
Firmaların yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamanın yanında uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmelerini sağlamak için TURQUALIT’nin KOBİ’lere limitsiz verdiği diğer destekleri de şöyle sıralayabiliriz:
Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler
Yurtdışı Birim Yer Araştırması, Kira:
Mağaza Dekorasyon Giderleri
Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Giderleri
Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kurulum ve Dekorasyon Giderleri
Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Mühendisler Aşçı/Şef Brüt Maaşları
Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili
Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler
Franchising Kapsamında Dekorasyon Giderleri
Franchising Kapsamında Kira Giderleri
Danışmanlık Giderleri
Yazılım Lisans Giderleri

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2017, 19:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER