Cepheden Meclise Büyük Önder ile 24 yıl

Olağanüstü bir liderin, askerliği aşan, ulusal kurtuluş savaşıyla temelleri atılan, fikir dünyasında gerçekleşen, insanlık ve uygarlık tarihine yazılan, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran önderliğinin sürekli yaveri olan Cevat Abbas Gürer’in kişisel arşivi torunları tarafından derlendi.

Cepheden Meclise Büyük Önder ile 24 yıl

Gürer’in pek çok tarihsel olaya şahitlik ettiği yaverlik dönemine ışık tutan “Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer adlı eser Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Yaşamının yirmi dört yılını Atatürk’ün yanında geçiren Gürer, “geldikleri gibi giderler” sözünü ilk duyan kişidir. Birinci Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal’e yaverlik görevi Çanakkale Cephesi’nde başlar. Mondros Mütarekesi’nden hemen önce Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları kumandanı olarak kendi inisiyatifiyle Suriye sınırını çizdiği sırada oradadır. Ulusal kurtuluş planlarının yapıldığı Şişli’deki evde Mustafa Kemal’in yanında kalan tek yaveridir; işgal kuvvetlerince gözetim altında tutulan bu evde yapılan özel görüşmelerin tanığıdır. “19 Mayıs, Samsun”dan aylar önce Atatürk’ün Anadolu’ya karadan gizlice geçme planını açıkladığı ve bu amaçla ilk Milli Müfreze’yi örgütleme görevini verdiği kişidir.

Bandırma Vapuru’yla Anadolu’ya geçmeden önce gemi kadrosunun oluşturulmasını Cevat Abbas’tan isteyen Atatürk, yine çok özel görevlerden biri olan Amasya Genelgesi’ni Cevat Abbas’a dikte ettirir. Atatürk’ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı sırasında gizli görevle Avrupa’ya gönderilir ve 417 gün Milli Mücadele’ye destek arar.

Hizmetleri Mustafa Kemal’in yaverliği ile sınırlı kalmayan Cevat Abbas, Meclis-i Mebusan’ın son döneminde ve TBMM’de beş dönem Bolu milletvekilliği yapar. Türk Tayyare Cemiyeti’nin kurucu başkanlığını üstlenir, Türkiye İş Bankası yönetim kurulu üyesi olur. Cumhuriyet rejiminin altına ilk imza atanlardandır.

Gürer’in kişisel arşivinden torunları tarafından bir araya getirilmiş yazıların, söylevlerin, notların, mektupların ve orijinal fotoğrafların yer aldığı Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas Gürer, önceki baskılarından farklı bir tasarımla ve dili mümkün olduğunca aslına uygun şekilde sadeleştirilmiş olarak sunuluyor.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER