Verimli kaynak kullanımı için; ERP

İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken her türlü kaynağın verimli şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemi ERP, zamanın gerisinde kalmak istemeyen her işletme için artık vazgeçilmez bir sistem.

Verimli kaynak kullanımı için; ERP

İngilizce Enterprise Resource Planning kelimelerinin kısaltması olan ERP, dilimize Kurumsal Kaynak Planlaması ya da İşletme Kaynak Planlaması olarak geçti; ancak ERP olarak kullanımı daha yaygın.

ERP’yi; işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel ad olarak tanımlamak mümkün. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Bu sistemler temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

Her alanda kullanılıyor

ERP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da günümüzde ERP sistemleri çok daha geniş bir alanda biliniyor, kullanılıyor. Bir işletme; faaliyet alanı ya da sektörü farketmeksizin tüm temel işlemlerini ERP sayesinde kendi yapısı altında toplayabiliyor. Sadece işletmeler değil, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar da ERP sistemlerini kullanıyor.

ERP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere ERP yazılım paketleri deniyor. Teknik olarak ise ERP yazılım paketleri hem maaş bordro akışlarını hem de muhasebe işlevlerini bünyesinde barındırıyor.

Buna rağmen, ERP yazılım paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulamalar için kullanılıyor. Bir ERP sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engelliyor ve ek avantajlar sunuyor. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını; tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücü sağlıyor.

Bir ERP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunuyor.

Birçok modül tek veritabanında

Günümüzde bir işletme için en önemli gerekliliğin, işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin, birleştirilmesi olduğunu görüyoruz. Bu ihtiyaç için çözüm sunan ERP sistemleri bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veritabanı altında çalıştırıyor.

Tek bir veritabanı, aşağıdaki alanların da dahil olduğu çeşitli yazılım modüllerini bünyesinde barındırabiliyor;

x• Üretim:

Mühendislik işlemleri,

Malzeme listeleme işlemleri,

Çizelgeleme,

Kapasite analizi,

İş Emri yönetimi,

Kalite Kontrol,

Maliyet yönetimi,

Üretim işlemleri,

Üretim projeleri,

Üretim akışları.

• Tedarik Zinciri Yönetimi:

Envanter yönetimi,

Sipariş girişi,

Satınalma,

Ürün yapılandırması,

Tedarik zinciri planlaması,

Tedarikçi çizelgeleri.

• Mali Yönetim:

Genel hesap defteri,

Nakit yönetimi,

Nakit çıkışları,

Nakit girişleri,

Durağan varlıklar.

• Proje Yönetimi:

Maliyet hesaplama,

Listeleme işlemleri,

Süre ve harcama analizleri,

Faaliyet yönetimi.

• İnsan Kaynakları Yönetimi:

İnsan kaynakları,

Maaş bordroları,

İşletme içi eğitim,

Çalışanların çalışma süresi ve devamlılığı,

Faydalar.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi:

Satış ve pazarlama,

Komisyonlar,

Hizmetler,

Müşteri sözleşmeleri,

Yardım hattı desteği.

• Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar için kişisel ve genel kullanıcı arayüzleri.

ERP sistemlerinin sağladığı çok fazla avantaj var. Sistemin en önemli artılarından biri modüler yapıda olması. Modüler yapının önemi, ERP uygulamasını satın alma ve kurma sürecinde daha da ön plana çıkıyor. Bir kurum, ERP uygulamasının sahip olduğu fonksiyonların tümünü kullanmak istemeyebilir. Bu nedenle modüler yapı istenilen fonksiyonları istenilen zamanlarda kullanmayı mümkün kılıyor. Farklı uygulamalar her zaman birbiri ile uyumlu çalışmayıp, işletme için sorun yaratabiliyor. ERP sistemlerinde ise tüm modüller ve uygulamalar birbiri ile uyumlu olarak çalışıyor.

Sektörel Yayın

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2018, 17:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER